Panda coinJos Tissen

Een visualisatie van het conflict tussen ontwikkeling en milieubescherming

Deze pagina is bedoeld om het conflict tussen ontwikkeling en milieubescherming te visualiseren. Aan de hand van foto collecties wordt aangetoond dat een onvolledige definitie van de natuur en een onvolledig verantwoordelijkheidsbesef uiteindelijk onze voortgang zullen belemmeren.
Boat navigating the riverJos Tissen

Verkenning van milieu verantwoordelijkheid

Dit artikel onderzoekt de betekenis van de term milieuverantwoordelijkheid. Het beschrijft het verschil tussen gezonde verantwoordelijkheid en ongezonde verantwoordelijkheid. Ik meen dat het huidige milieu denken tot onevenredige gevoelens van verantwoordelijkheid en tot verstarring leiden. Verantwoordelijkheid gaat niet alleen over je eigen gedrag, maar ook over je interacties met anderen en over de context van je gedrag. Als we naar dit inzicht handelen, kunnen we onze onderliggende motivaties ontdekken en nieuwe mogelijkheden zien om de situatie op zijn minst een beetje te verbeteren.
Modern and classic windmills and Jean Jacques RousseauJos Tissen

De gedachten van Jean Jacques Rousseau voorbij

Het succes van de hedendaagse milieubeweging is grotendeels te danken aan de filosofie van Jean Jacques Rousseau. Het is jammer dat de beweging niet lijkt te beseffen dat hun succes ook door zijn filosofie wordt beperkt. De vraag hoe onze milieueffecten moeten worden teruggebracht, is niet langer de juiste. De vraag zou moeten worden vervangen door de vraag: hoe wil jij op deze planeet wonen?
Train in front of The Hague skylineJos Tissen

Polarisatie en het verminderen van de milieulast

Gepolariseerde interacties zijn normaal en voelen bijna natuurlijk aan. Wat zijn de voordelen van polarisatie; wie heeft er baadt bij? In deze blog wil ik laten zien hoe je milieucommunicatie kunt verbeteren. Een eenvoudige toets kan worden toegepast om gepolariseerde argumenten te ontzenuwen en gemeenschappelijke belangen te identificeren. Een analyse van winst en verlies kan verdere mogelijkheden voor het overbruggen van geschillen zichtbaar maken.
Tulips_cultural symbol of the NetherlandsJos Tissen

Verminderen van milieubelasting zonder iemand iets te verwijten

Het is niet moeilijk om de schuld van de milieuproblemen te geven aan kernenergie, vlees, auto's, fossiele brandstoffen, windmolens, kolencentrales of intensieve landbouw. Is het mogelijk om onze milieubelasting te verminderen zonder iemand iets te verwijten? Dit artikel laat zien welke mechanismen achter deze verwijten schuil gaan. Dat inzicht nodigt mensen uit om nieuwe mogelijkheden te zien en creatieve keuzes te maken.