Hoe kunnen overheden beter met de industrie, bedrijven en de maatschappij over milieubescherming communiceren?

IK KAN DAARBIJ HELPEN

Wat kan de overheid doen om er voor te zorgen dat met zo klein mogelijke milieuschade aan de behoeften van het individu kan worden voldaan?

IK KAN DAARBIJ HELPEN