De diensten die ik lever:

Er is geen milieumanagement praktijk te bedenken die zonder goede communicatie kan.

Milieuzorgsysteem
Milieubeleid
Milieuadvies
Milieuvergunning
Milieuinspectie

De onderliggende aanpak is ontwikkeld voor de olie- en gasindustrie, maar kan op ieder milieuprobleem worden toegepast. Het kan worden toegepast voor het managen van de milieuaspecten van bedrijven, maar ook voor het ontwikkelen en handhaven van wet- en regelgeving of voor het voeren van een effectieve milieucampagne. Het werd ontworpen om beter om te kunnen gaan met tegenstrijdige verwachtingen ten aanzien van milieubeheer; zowel voor communicatie conflicten tussen bedrijven en omwonenden alsook voor bedrijfsinterne onenigheden. De aanpak is ontworpen om de disciplines milieubeheer en externe communicatie te integreren, maar kan ook worden toegepast op een enkele communicatie, of op een enkel project.

Het kan worden toegepast om milieubeleid te ontwikkelen, om een milieueffectrapport op te stellen, voor het classificeren van milieueffecten, om een milieuzorgsysteem te ontwikkelen, om een bedrijfsmilieuplan te schrijven of om over de milieuprestaties aan externe partijen te rapporteren. De aanpak kan preventief worden toegepast maar kan ook helpen bij het oplossen van een crisissituatie. De aanpak is bedoeld om conflicten op te lossen; niet om een eenzijdig argument te promoten.